CNS 15236
熱浸鍍5%鋁-鋅合金鋼片及鋼捲
(高雄一廠)
CNS 15237
熱浸鍍55%鋁-鋅合金鋼片及鋼捲
(高雄一廠、屏東廠)
CNS 10804
烤漆熱浸鍍鋅鋼片及鋼捲
(高雄一廠、屏東廠)
CNS 15298
烤漆熱浸鍍5%鋁-鋅合金鋼片及鋼捲
(高雄一廠、屏東廠)
CNS 15299
烤漆熱浸鍍55%鋁-鋅合金鋼片及鋼捲
(高雄一廠、屏東廠)
CNS 1244
熱浸鍍鋅鋼片及鋼捲
(高雄一廠、屏東廠)
CNS 16166
熱浸鍍鋅鋁鎂合金鋼片與鋼捲
(高雄一廠)